Pierwsza Sesja Semiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji

Pierwsza Sesja Semiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji

Pierwsza Sesja Semiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji

Radni Województwa Wielkopolskiego zebrali się dziś w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, by wspólnie ukonstytuować nowe władze samorządowe województwa. To pierwsza po wyborach samorządowych sesja sejmiku inaugurująca jego piątą kadencję. Radni Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli uroczyste ślubowanie. 

czytaj dalej
Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym

Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym

Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym

Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk uczestniczyła w konferencji pt. „Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym”, którą zorganizowała redakcja „Farmera”.

Wiceminister zwróciła uwagę, że zwiększyła się nominalnie o 12% alokacja finansowa dla Polski w ramach WPR na lata 2014 – 2020 w stosunku do poprzedniej. Polska pozostanie także największym w UE beneficjentem 2-go filaru WPR.

czytaj dalej
Oczekiwane rozwiązania w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – do podpisu u Prezydenta

Oczekiwane rozwiązania w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – do podpisu u Prezydenta

Oczekiwane rozwiązania w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – do podpisu u Prezydenta!

Senator RP Andżelika Możdżanowska jako członek Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i sprawozdawca przekazała podczas posiedzenia tej Komisji opinię do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: Główna zmiana dotyczy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i polega na poszerzeniu kręgu osób objętych obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Ustawa zakłada objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych.

czytaj dalej
Wielkopolskie Zaduszki Mikołajczykowskie 2014 – program

Wielkopolskie Zaduszki Mikołajczykowskie 2014 – program

    PROGRAM: 6 grudnia 2014 r. – DAMASŁAWEK 16:30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Stanisława Mikołajczyka w Międzylesiu 17:00 Msza Św. w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku 18:00 Wieczornica poświęcona postaci Stanisława Mikołajczyka, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Żnińska 9   7 grudnia 2014 r. –... czytaj dalej

Wizyta Wiceminister Sportu Katarzyny Sobierajskiej w Kępnie

Wizyta Wiceminister Sportu Katarzyny Sobierajskiej w Kępnie

Wizyta Wiceminister Sportu Katarzyny Sobierajskiej w Kępnie.

W poniedziałek 24 listopada 2014 r. w Kępnie na zaproszenie Senator RP Andżeliki Możdżanowskiej gościła Wiceminister Sportu Katarzyna Sobierajska. Głównym punktem tej wizyty było odbywające się w Hali Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spotkanie z przedstawicielami organizacji sportowych poświęcone tematowi perspektywy unijnej na lata 2014-2020 i możliwości finansowania budowy obiektów sportowych ze środków unijnych.

czytaj dalej