Ułatwienia budowlane

Ułatwienia budowlane

Ułatwienia budowlane

Komisja Infrastruktury przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Powyższy projekt będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu sejmu.

W uzasadnieniu ustawy czytamy: „Celem nowelizacji ustawy – Prawo budowlane jest uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej przez zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz ograniczenie katalogu obiektów budowlanych, które wymagać będą wydania pozwolenia na użytkowanie.

czytaj dalej
Pierwsze posiedzenie Senatu w Nowym Roku

Pierwsze posiedzenie Senatu w Nowym Roku

Pierwsze posiedzenie Senatu w Nowym Roku

W dniach 8 i 9 stycznia 2015 r. odbędzie się 68. posiedzenie Senatu – pierwsze w Nowym Roku. Senatorowie rozpoczną obrady od debaty nad ustawą budżetową. Izba przeprowadzi drugie czytanie trzech senackich projektów ustaw. Jest wśród nich projekt ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Został on wniesiony przez senacką Komisję Ustawodawczą.

czytaj dalej
Uroczyste przekazanie sprzętu OSP

Uroczyste przekazanie sprzętu OSP

Uroczyste przekazanie sprzętu OSP

W sobotę 3 stycznia 2015 r. uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu (zestawów hydraulicznych) zakupionego w roku 2015 z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, samorządu gminnego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

czytaj dalej
Zaproszenie: Noworoczno-Opłatkowe spotkanie Przyjaciół Wielkopolskiego PSL

Zaproszenie: Noworoczno-Opłatkowe spotkanie Przyjaciół Wielkopolskiego PSL

Prezes Andrzej Grzyb w imieniu Zarządu Wojewódzkiego PSL w Wielkopolsce zaprasza PRZYJACIÓŁ I CZŁONKÓW POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO na Noworoczno-Opłatkowe spotkanie Przyjaciół Wielkopolskiego PSL, które odbędzie się  17 stycznia 2015 r. (sobota) o godz. 11:00 w Sali Klubu Sportowego STAL w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kusocińskiego 1. *** RSVP: tel. 61 865 72 16... czytaj dalej

Pamięć o bohaterach Powstania Wielkopolskiego

Pamięć o bohaterach Powstania Wielkopolskiego

PAMIĘĆ O BOHATERACH POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku, było jedyną tak dużą, udaną insurekcją w naszej historii – doprowadziło do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski. W tym roku obchodzimy 96. rocznicę jego wybuchu. 

czytaj dalej