Kaliskie spotkania noworoczne.

Spotkanie Noworoczne Powiatu Kaliskiego.

W czwartek 8 stycznia 2015 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne Powiatu Kaliskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, ościennych samorządów, a także inspekcji oraz służb działających na terenie województwa wielkopolskiego. Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka reprezentował Biskup Pomocniczy Łukasz Buzun.

GALERIA FOTOGRAFII

Noworoczne Spotkanie Kaliszan.

W piątek 9 stycznia 2015 roku  w kaliskim ratuszu odbyło się tradycyjne Noworoczne Spotkanie Kaliszan. Życzenia miastu, jego mieszkańcom i nowo wybranym władzom samorządowym składali parlamentarzyści i samorządowcy, przedstawiciele świata kultury, nauki i biznesu, duchowieństwa. Podczas spotkania podsumowano miniony 2014 rok a władze miasta podzieliły się planami na najbliższe miesiące.

Część oficjalną zakończył toast. Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej, życzył wszystkim, by rozpoczęty rok był rokiem nadziei, by dał  siły do pokonywania trudności i otworzył nowe perspektywy.

Spotkanie prowadziła Karina Zachara, kierowniczka Biura Informacji Miejskiej, a ubarwił występ dzieci z kaliskiej PSM I i II stopnia, Agencji Muzycznej „Uciechowo” oraz słuchaczy Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury.

GALERIA FOTOGRAFII

 

Źródło: www.krzysztofgrabowski.eu