Radni Sejmiku

Województwa Wielkopolskiego

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji (2018-2024) wybrani z list Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wojciech-Jankowiak

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek Województwa

Krzysztof-Grabowski

Krzysztof Grabowski

Wicemarszałek Województwa

Jarosław-Maciejewski

Jarosław Maciejewski

Wiceprzewodniczący Sejmiku

Zofia-Szalczyk

Zofia Szalczyk

Ryszard-Napierała

Ryszard Napierała

Czesław-Cieślak

Czesław Cieślak

Jan-Grzesiek

Jan Grzesiek