Podczas tego spotkania przedstawione zostały sposoby pozyskiwania środków na realizację określonych inicjatyw związanych ze sportem. Wiceminister Sportu Katarzyna Sobierajskaodpowiedziała także na liczne pytania przedstawicieli organizacji sportowych.

Wcześniej Wiceminister Sportu Katarzyna Sobierajska była gościem Radia SUD, z którego siedziby udała się do Biura Senator RP Andżeliki Możdżanowskiej na spotkanie z wójtami gmin powiatu kępińskiego.

Źródło: http://www.mozdzanowska.pl