Karol Lewandowski

Karol Lewandowski Student 3 roku Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  W czerwcu i lipcu 2012 roku odbywałem staż w biurze Posła do PE Andrzeja...

Monika Marek

Monika Marek Absolwentka Logistyki na Politechnice Poznańskiej, studentka III roku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.   „Nic dwa razy się nie zdarza. I...