PODPISANIE UMÓW Z LOKALNYMI GRUPAMI DZIAŁANIA

2 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał  9 umów z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania, obejmujących wsparcie przygotowawcze dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentem są Lokalne Grupy Działania mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju, a przyznane środki zostaną przeznaczone na działania związane z opracowaniem nowej strategii w tym m.in.  prowadzenie konsultacji społecznych.

Umowy podpisane 02.09:

  1. Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
  2. Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania
  3. Stowarzyszenie „LGD-7 Kraina Nocy i Dni”
  4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”
  5. Stowarzyszenie „Światowid”
  6. Stowarzyszenie „Solna Dolina”
  7. Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”
  8. Stowarzyszenie „Długosz Królewski”
  9. Stowarzyszenie KOLD

Łączna kwota przyznanej pomocy to 1 078 000 zł.

We wrześniu podpisane zostaną kolejne 22 umowy z pozostałymi Lokalnymi Grupami Działania na kwotę 2 772 000 zł.

{AG}umowa_lgd{/AG}