POSEŁ STANISŁAW KALEMBA GOŚCIEM III ŚWIATOWEGO FESTIWALU WIKLINY I PLECIONKARSTWA

Poseł z prawdziwą przyjemnością przyjął zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy do udziału w III Światowym Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu, który odbył się w dniach 21-23 sierpnia 2015 roku.

Na trzecią jego edycję przyjechali uczestnicy z 61 państw z pięciu kontynentów kuli ziemskiej – co świadczy dobitnie o randze i znaczeniu tego wydarzenia.

To festiwalowe spotkanie miało dla Posła Stanisława Kalemby także szczególnie osobiste znaczenie, gdyż nad tym przedsięwzięciem sprawował honorowy patronat i je od samego początku aktywnie wspierał. Do przekonania Posłowi trafiła bowiem idea i przesłanie Festiwalu, zwłaszcza tegoroczne hasło „tutaj ludzie wyplatają swoje życie”. Także w życie Posła wplotło się przyznanie medalu Francuskiego Bractwa Szlachetnej Wikliny. Jest to między innymi wyraz docenienia jego wysiłków na rzecz kultywowania dziedzictwa kulturowego, tradycji, umiejętności rękodzielniczych, kształtowanie postaw społecznych opartych na poszanowaniu pracy ludzkich rąk oraz rewitalizacji światowego plecionkarstwa jako dziedziny rzemiosła.

Znany jest wkład Posła w ratowanie i rozwój polskiego wikliniarstwa i plecionkarstwa. Wspólnie z Kolegą Ireneuszem Kozeckim wsparli zdecydowanie utworzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym Tomyślu. 10 lat temu Poseł zorganizował w Nowym Tomyślu posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i doprowadził do dopłat do uprawy wikliny na plecionkarstwo, które obecnie też obowiązują (ok. 1 tys. zł do 1 ha).

Współpracował przy wyprodukowaniu specjalnej wiązałki do cięcia i wiązania wikliny.

Ściśle współpracował z Prezesami i Komisarzem Światowych Festiwali Wikliny Andrzejem Pawlakiem i wspomagał te festiwale dofinasowaniem z wielu instytucji w tym także z wielu ministerstw.

{AG}wilkina{/AG}