Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego W Śremie

Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego W Śremie

Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego W Śremie

23 marca 2012 r. w sali Gościńca Niezapominajka w Dalewie odbył się Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Śremie. Na Zjazd przybyło ponad 100 delegatów z powiatu śremskiego, aby wysłuchać sprawozdania z poprzedniej kadencji, ocenić pracę Zarządu Powiatowego PSL w Śremie, nakreślić program działania na następną kadencję oraz dokonać wyboru nowych władz na następne 4 lata.

czytaj dalej
Konkurs Samorządowiec Spółdzielca

Konkurs Samorządowiec Spółdzielca

Konkurs Samorządowiec Spółdzielca

27 marca w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie odbyło się wręczenie dyplomów laureatom Konkursu Samorządowiec Spółdzielca.

Była to już IX edycja tego konkursu którego celem jest uhonorowanie osób zasłużonych w umacnianiu samorządu spółdzielczego i terenowego. Wśród wyróżnionych byli prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie, wójtowie oraz radni samorządowcy.

czytaj dalej
Laury dla rzemieślników

Laury dla rzemieślników

Laury dla rzemieślników

Zasłużeni rzemieślnicy z powiatu międzychodzkiego i drezdeńskiego zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi. Uroczystość odbyła się w minioną sobotę w siedzibie Domu Rzemiosła w Międzychodzie. Odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

czytaj dalej
Mistrzowie zdrowej kuchni

Mistrzowie zdrowej kuchni

Mistrzowie zdrowej kuchni

Mają bogatą wiedzę dotyczącą technologii żywności, zdrowego stylu odżywiania i wciąż ją pogłębiają. Uczą się w najlepszych szkołach o profilach spożywczych, chemicznych czy gastronomiczno – hotelarskich wzięli udział w finale XIV Olimpiady Wiedzy o Żywności, której finał odbył się wczoraj w Poznaniu.

 

czytaj dalej
Prawa człowieka na świecie poprawki posła Grzyba przyjęte

Prawa człowieka na świecie poprawki posła Grzyba przyjęte

Prawa człowieka na świecie- Poprawki Posła Grzyb przyjęte

22 marca  rano komisja spraw zagranicznych PE przyjęła roczne sprawozdanie o sytuacji praw człowieka na świecie, będące jednocześnie pierwszym głosem PE w unijnej debacie na temat strategicznej reformy zewnętrznych polityk UE na rzecz demokracji i praw człowieka – EPP w pracach nad sprawozdaniem reprezentuje Andrzej Grzyb (PSL).

 

czytaj dalej