Konkurs został zorganizowany przez Redakcję Ogólnopolskiego Czasopisma Specjalistycznego Trzoda Chlewna pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas uroczystości przedstawione zostały sylwetki laureatów finału konkursu w kategorii producentów i hodowców trzody chlewnej. Wszystkie gospodarstwa cechują się nowoczesnymi rozwiązaniami, zachowaniem najwyższych norm jakości i powinny stanowić wzór do naśladowania dla innych producentów i hodowców. W wyrazie uznania dla pracy wszystkich laureatów w imieniu Posła do Parlamentu Europejskiego Posła Andrzeja Grzyba na uroczystości zostały wręczone pamiątkowe dyplomy.