Podczas wizyty na lotnisku w Kobylnicy Waldemar Pawlak wziął udział w treningu Grupy Akrobacyjnej Żelazny– jedynej w Polsce cywilnej grupy akrobacyjnej. Wicepremier wykonał lot w formacji 3 samolotów w barwach GA Żelazny: pil. Jerzy MakulaZlin 526F SP-EMF, pil. Wojciech KrupaZlin 50 SP-AUC, pil. Piotr Haberland Zlin 50 SP-AUD, a następnie z Jerzym Makulą wykonał lot na akrobację.

Dla Waldemara Pawlaka była to już kolejna wizyta na lotnisku Aeroklubu Poznańskiego i kolejny lot sportowy z Kobylnicy.