Wielkopolska Izba Rolnicza w Parlamencie Europejskim

W poniedziałkowe przedpołudnie 16 kwietnia, pracownicy oraz delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej (WIR) dzięki uprzejmości Posła Andrzeja Grzyba mieli możliwość zobaczenia siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Po przybyciu na miejsce delegaci mieli okazję zobaczyć salę plenarną oraz wysłuchać prezentacji dotyczącej działalności Parlamentu Europejskiego jak i Eurodeputowanego Andrzeja Grzyba. Spotkanie zakończyło się uwiecznieniem pobytu na wspólnej fotografii.

 

Wielkopolska Izba Rolnicza we współpracy ze związkami zawodowymi rolników, prowadzi szeroką działalność mającą na celu poprawę sytuacji ekonomicznej rolników i ich gospodarstw. Analizuje sytuację na rynku rolnym i w oparciu o aktualne notowania cen prowadzi kalkulacje rolnicze. Organizuje także szereg spotkań i szkoleń dla rolników, włączając się w upowszechnianie doradztwa rolniczego.

 

Tekst: Kinga Kołodziejczak