Raport, ilustrowany tabelami, zdjęciami i wykresami, jest wspólnym dziełem wszystkich resortów, które były zaangażowane w przygotowanie i realizację polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Składa się z czterech zasadniczych części:
1.       Koncepcja przygotowań i sprawowania prezydencji,
2.       Organizacja przygotowań i przebieg prezydencji,
3.       Przygotowanie i realizacja programu prezydencji,
4.       Wizerunek i ocena prezydencji w kraju oraz za granicą.

Zachęcamy do lektury poniższego opracowania.

Tekst raportu końcowego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej