Policjanci na platynowy medal

Policjanci na platynowy medal

Policjanci na platynowy medal

Wojewódzkie obchody „Święta Policji” odbyły się w auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Tradycyjnie święto było okazją do podziękowań, awansów i nominacji najlepszych funkcjonariuszy. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, urzędów oraz instytucji współpracujących z policją. Obecny był również wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia. Razem z Wojewódzkim Komendantem Policji i Zastępcą Komendanta Głównego wręczył najbardziej zasłużonym policjantom odznaczenia państwowe i akty nominacyjne na wyższe stopnie policyjne.

czytaj dalej
Święto Policji – życzenia

Święto Policji – życzenia

Szanowne Policjantki, Szanowni Policjanci i Pracownicy Komend Policji

W związku ze zbliżającym się Świętem Policji składam wszystkim Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Komendy Wojewódzkiej oraz Komend Miejskich i Powiatowych Policji najszczersze życzenia – wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w wykonywaniu powierzonych zadań. Niech codzienny trud, związany z wypełnianiem powierzonej misji dostarcza Państwu satysfakcji zarówno zawodowej jak i osobistej.

czytaj dalej
100-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu

100-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu

100-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu

100-lecie istnienia obchodziła w tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu (gm. Borek Wlkp.). Uroczystości odbyły się w niedzielę 15 lipca 2012 r. Wzięło w nich udział wielu zaproszonych gości – wśród nich poseł do PE Andrzej Grzyb oraz Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, ale przede wszystkim strażacy oraz mieszkańcy Zalesia i okolic. Przed wyremontowaną remizą odsłonięto i poświęcono figurę Św. Floriana. Po uroczystej mszy św. wszyscy, którzy przybyli świętować jubileusz zgromadzili się na szkolnym placu.

czytaj dalej
Polskie Stronnictwo Ludowe z energią dla Wielkopolski

Polskie Stronnictwo Ludowe z energią dla Wielkopolski

Polskie Stronnictwo Ludowe z energią dla Wielkopolski

14 lipca 2012 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej Wielkopolscy Ludowcy spotkali się na IV Wojewódzkim Zjeździe Delegatów PSL. Podczas Zjazdu udzielono skwitowania Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Wojewódzkiemu Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w latach 2008-2012 oraz dokonano wyboru nowych władz. Wśród znamienitych gości Zjazdu należy wymienić: Wicepremiera, Prezesa PSL Waldemara Pawlaka, Prezesa Rady Naczelnej, Posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego, Wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka, Prezesa Honorowego PSL, posła Stanisława Kalembę, Posła do PE Czesława Siekierskiego, Posła na Sejm RP Janusza Piechocińskiego, Sekretarza Międzynarodowego Europejskiej Partii Ludowej Joannę Jarecką-Gomez oraz Wielkopolskich Parlamentarzystów PSL: Senator Andżelikę Możdżanowską i Posłów Józefa Rackiego i Piotra Walkowskiego. Gospodarzem Zjazdu był Prezes Wielkopolskiego PSL, Poseł do PE Andrzej Grzyb.

czytaj dalej
Spółdzielcy uhonorowani

Spółdzielcy uhonorowani

Spółdzielcy uhonorowani

Złote i srebrne medale „Za długoletnią służbę” wręczył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia zasłużonym spółdzielcom z Wielkopolski. Uroczystość odbyła się dzisiaj w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości.

czytaj dalej
Zjazd Powiatowy PSL w Szamotułach

Zjazd Powiatowy PSL w Szamotułach

Zjazd Powiatowy PSL w Szamotułach

9 lipca 2012r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Powiatu Szamotulskiego. W Zjeździe uczestniczyło 37 delegatów na czele z Prezesem ZP PSL , wicestarostą szamotulskim Kol. Józefem Kwaśniewiczem. Gośćmi byli Dyrektor Biura Zarządu wojewódzkiego PSL Woj. Wlkp. Robert Pilarczyk i asystentka Posła do PE Andrzeja Grzyba Sabina Dachowska.

czytaj dalej