Obchody 115 -lecia OSP w Iwanowicach

Niezwykle ważny jubileusz 115-lecia istnienia obchodziła w minioną niedzielę OSP w Iwanowicach. Na zaproszenie komitetu organizacyjnego przybyli licznie parlamentarzyści, władze województwa, powiatu i okolicznych gmin. Odznaczono najbardziej zasłużonych strażaków, a OSP Iwanowice otrzymała sztandar i wóz bojowy.

Uroczystość rozpoczęły się mszą świętą w intencji ochotników w kościele parafialnym w Iwanowicach gdzie później, ze względu na złą aurę pogodową, odbyły się oficjalne uroczystości.

W trakcie uroczystości historię OSP w Iwanowicach przedstawiła Małgorzata Majas, a następnie Przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 115- lecia powstania OSP Iwanowice i jednocześnie fundator sztandaru dla OSP Iwanowice Benedykt Owczarek odczytał akt fundacji sztandaru.

Na awersie sztandaru znajduje się herb Straży Pożarnych, a wokół niego napis „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Na rewersie sztandaru znajduje się wizerunek św. Floriana na tle białego krzyża oraz napis Ochotnicza Straż Pożarna w Iwanowicach i dwie daty 1897 i 2012. W lewym górnym rogu wyhaftowany jest herb Poraj, jest to herb rodziny Gruszczyńskich założycieli Iwanowic. W prawym górnym rogu znajduje się natomiast postać Ojca Augustyna Kordeckiego, obrońcy Jasnej Góry z czasów potopu szwedzkiego, który urodził się w Iwanowicach.

Akt przekazania sztandaru odczytał Krzysztof Grabowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu. W poczcie sztandarowym znaleźli się Karol Józefiak- dowódca pocztu, Marek Jakóbczak – chorąży oraz Włodzimierz Tomczyk”.

Jednostka OSP w Iwanowicach otrzymała nowy samochód bojowy. Kluczyki przekazał Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht. Samochód został zakupiony od gminy Ożarowice. Kwotę 60 tys. złotych na zakup samochodu wyłożyła gmina Szczytniki, a 2 tys. złotych pochodziło ze środków własnych OSP Iwanowice.

Złoty Znak Związku, czyli najwyższe odznaczenie strażackie jakie może otrzymać strażak ochotnik – wręczono Benedyktowi Owczarkowi. Medal wręczył wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu druh Krzysztof Grabowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu druh Krzysztof Nosal.

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego województwa Wielkopolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2012 roku Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

1.Zbigniew Solarek

2.Bogdan Militowski

3.Henryk Gaweł

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 1. Paweł Jabłoński

 2. Anna Stasiak

 3. Małgorzata Majas

 4. Andrzej Wojtczak

 5. Piotr Banach

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 1. Marek Jakóbczak

 2. Robert Tułacz

 3. Jan Młynek

 4. Daniela Militowska

 5. Adam Łaski

 6. Andrzej Sośnicki

 7. Józef Militowski

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliszu z dnia 25 lutego 2012 roku Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali:

 1. Paszkowski Mateusz

 2. Grabowski Andrzej

 3. Tylski Bogdan

 4. Tomczyk Włodzimierz

 5. Michalski Jarosław

 6. Trzęsowski Wojciech

 7. Józefiak Karol

 8. Grabowski Sylwester

Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Szczytnikach z dnia 26 czerwca 2012 roku Złotą Odznaką MDP odznaczeni zostali:

1. Karol Mania

2. Adrian Rosiak

3.Adrian Ciesielski

4.Błażej Pacholczyk

5.Hubert Nowacki

6.Karol Krzywoźniak

7.Adrian Militowski

8.Michał Majas

9.Szymon Zimny

10.Adrian Lipiński

Na koniec uroczystości życzenia miejscowym druhom złożył poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, senator Andżelika Możdżanowska, senator Witold Sitarz oraz Krzysztof Grabowski członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a także zaproszeni goście, mieszkańcy gminy.