Życzenia wielkopolskich parlamentarzystów i samorządowców PSL z okazji Święta Plonów

Dożynki, inaczej Święto Plonów to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Współcześnie obchodzone zwykle w jedną z niedziel sierpnia lub września po zakończeniu żniw. Dożynki to przede wszystkim święto rolników. Uroczystości dożynkowe mają zarówno religijny jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Podziękowania za plony składane są Bogu i Matce Bożej. Ceremoniom dożynkowym przewodniczą Starosta i Starościna dożynkowi. Najpierw wnoszone są wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów. Następnie Starosta i Starościna wręczają bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów Gospodarzowi dożynek. Gospodarzem najczęściej jest kapłan, a w przypadku dożynek świeckich przedstawiciel lokalnej administracji państwowej bądź samorządowej. Następnie składane są symboliczne dary z najnowszych plonów, przetwory mięsne, owoce – często stanowią one wystawę osiągnięć lokalnych rolników.

 

Życzenia Dożynkowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby

Życzenia Dożynkowe Posła do Parlamentu Europejskiego, Prezesa ZW PSL Woj. Wlkp. Andrzeja Grzyba

Życzenia Dożynkowe Senator RP Andżeliki Możdżanowskiej

Życzenia Dożynkowe Posła na Sejm RP, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego

Życzenia Dożynkowe Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego