Zmodernizowany w tym roku obiekt zyskał między innymi nowy dach, izolację fundamentów, nowe okna i drzwi, klimatyzację, docieploną elewację, podjazd i schody zewnętrzne. Kapitalnemu remontowi poddano również kompleks kuchenny i sanitariaty. Przebudowa sali, dofinansowana w 75 procentach kosztów kwalifikowanych (takich, które podlegają refundacji z funduszy unijnych) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wyniosła 834.830 zł, a refundacja 492.837 zł.

Źródło: http://www.krzysztofgrabowski.eu

{flike}