ZMARŁ WILFRIED MARTENS, TWÓRCA I PRZYWÓDCA EUROPEJSKIEJ PARTII LUDOWEJ

Zmarł Wil­fried Mar­tens, były pre­mier Bel­gii, przy­wód­ca Eu­ro­pej­skiej Par­tii Lu­do­wej, uzna­wa­ny za jed­ne­go z naj­waż­niej­szych po­li­ty­ków w hi­sto­rii Unii Eu­ro­pej­skiej. Miał 77 lat.

W latach 1979-1992 dwukrotnie sprawował urząd szefa rządu Belgii, w 1976 roku brał udział w tworzeniu Europejskiej Partii Ludowej (EPP). To właśnie utworzenie EPP jest uważane za największe osiągnięcie w karierze politycznej Martensa na szczeblu europejskim.

„W imieniu Parlamentu Europejskiego składam hołd Wilfredowi Martensowi, wielkiemu politykowi Belgii, Europy, liderowi Parlamentu Europejskiego. Odegrał on ogromną rolę w jednoczeniu naszego kontynentu” – napisał w oświadczeniu przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.

„Przyjaźnie w polityce są rzadkością, ale jeśli politycy zdolni są do tego, aby przejawiać takie uczucia lojalności, wzajemnej odpowiedzialności, stałości przekonań i poparcia dla innych, to właśnie był to Wilfried Martens. Każdy, kto Go znał, zaznał zarówno siły Jego charakteru, jak i wrażliwości i solidarności w trudych chwilach. Wbre temu, co często mówimy, są jednak ludzie niezastąpieni” – napisał w specjalnym oświadczeniu Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 Jerzy Buzek.

„Wielkopolscy Ludowcy z ogromnym żalem przyjęli wiadomość o śmierci twórcy Europejskiej Partii Ludowej Wilfrieda Martensa. Był to niezaprzeczalnie wielki Mąż Stanu, który z wielką mocą strzegł w polityce wartości, które wynikały z chrześcijańskich korzeni Europy” – powiedział Wiceprzewodniczący Polskiej Delegacji w Grupie EPL, Poseł do PE Andrzej Grzyb.

Wil­fried Mar­tens był prawnikiem, od 1960 pracował jako adwokat. Wkrótce zaangażował się w działalność partii chadeckiej, przewodniczył organizacji młodzieżowej (1967–1971), był doradcą premierów i urzędnikiem. Po powstaniu dwóch odrębnych (flamandzkiego i walońskiego) ugrupowań działał w Chrześcijańskiej Partii Ludowej (CVP), przekształconej w 2001 w partię Chrześcijańscy Demokraci i Flamandowie (CD&V). Od 1972 do 1979 pełnił funkcję przewodniczącego tego ugrupowania. Jako lider CVP w 1976 brał udział w powołaniu Europejskiej Partii Ludowej (EPP), kierując przez rok jej komitetem programowym.

W latach 1974–1991 był posłem do Izby Reprezentantów, następnie przez trzy lata zasiadał w belgijskim Senacie. Od 3 kwietnia 1979 do 6 kwietnia 1981 po raz pierwszy zajmował stanowisko premiera, stojąc na czele czterech kolejnych koalicyjnych rządów. Ponownie funkcję tę objął po około ośmiu miesiącach, a następnie od 17 grudnia 1981 do 7 marca 1992 nieprzerwanie kierował pięcioma gabinetami.

Od 10 maja 1990 Wilfried Martens przewodniczył Europejskiej Partii Ludowej (w 2009 wybrany na kolejną kadencję). W 1993 stanął także na czele Europejskiej Unii Chrześcijańskich Demokratów (EUCD), doprowadzając do jej połączenia się z EPP w 1996.

W latach 1994–1999 sprawował mandat posła do Parlamentu Europejskiego IV kadencji. Był przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), członkiem Komisji ds. Instytucjonalnych oraz Komisji ds. Rozwoju i Współpracy. Od października 2000 do listopada 2001 stał na czele Międzynarodówki Chadeckiej (CDI).

Otrzymał wiele odznaczeń krajowych i międzynarodowych. W 1998 został odznaczony nagrodą Karola V za wkład w rozwój Unii Europejskiej. W 2000 wyróżniony Krzyżem Wielkim Orderu Leopolda II.

 

Opracowanie na podstawie informacji www.onet.pl , www.wikipedia.pl oraz www.news.epp.eu

Kinga Kołodziejczak