Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy w Obornikach Wlkp.

12 maja pod hasłem „Człowiek jest najważniejszy” obradował IV Powiatowy Zjazd Delegatów PSL w Obornikach. Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Obornikach wypełniła się blisko 40 delegatami PSL z terenu powiatu oraz licznym gronem gości z Prezesem ZW PSL, Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem, posłem na Sejm RP Stanisławem Kalembą, Wicemarszałkiem Województwa Krzysztofem Grabowskim, Starostom Obornickim. Przewodniczenie Zjazdowi powierzono Kol. Kazimierzowi Zielińskiemu, sekretarzem została Kol. Longina Krzemińska Zenger.

Zjazd wieńczył 4 letnią kadencję PSL w powiecie obornickim. Przez ten czas organizacją powiatową kierował Kol. Krzysztof Paszyk. W sprawozdaniu ze swej działalności prezes Paszyk wskazał na aktywność PSL w ostatnim czasie: liczne inicjatywy adresowane do środowisk lokalnych, nie jednokrotnie pokazały, że PSL nie tylko na hasłach wyborczych jest „blisko ludzkich spraw”, bardzo ważną płaszczyzną działalności powiatowego PSL były samorządy lokalne. Efekty pracy A. Rydzewskiej, B. Janusa, K. Zielińskiego czy innych samorządowców PSL miały kluczowe znaczenie w budowie dobrego wizerunku PSL w powiecie.

Ostatnie 4 lata jak zauważył prezes Paszyk to: dla Stronnictwa czas ciężkiej pracy, obfitujący w kampanie wyborcze. Cieszy fakt, że poparcie dla PSL w powiecie obornickim sukcesywnie rosło z 6,7 % w 2004 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego do blisko 11 w 2009 r., z blisko 10 % w wyborach parlamentarnych 2005 r. do ponad 17 w ostatnich wyborach parlamentarnych. Z 12 % poparcia w wyborach do Sejmiku Województwa w 2006 r. do 22 % w 2010 r.

Po podsumowaniach przyszedł czas na wybory. Do rywalizacji o przywództwo w powiatowym PSL poza prezesem Paszykiem stanął Radny Rady Powiatu Kol. Paweł Wardęga. Relacją głosów 25 – 4 K. Paszyk zapewnił sobie wybór na Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Obornikach.

 

Zapraszamy do obejrzenia konferencji prasowej oraz fotogalerii:

http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/teleskop/wideo/12052012-godz1830/7356344 (min. 5:40)