Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy powiatowej organizacji PSL Powiatu Ostrowskiego

3 lipca na sali Wiejskiej w Topoli Wielkiej (gmina Przygodzice) odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy liczącej 500 osób powiatowej organizacji PSL Powiatu Ostrowskiego. Na spotkaniu obecni byli Poseł na Sejm RP Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Józef Racki oraz Asystentka Eurodeputowanego Andrzeja Grzyba – Sabina Dachowska.

Podczas spotkania uroczyście wręczono legitymacje nowym członkom organizacji. Wręczenia dokonali Posłowie Józef Racki i Piotr Walkowski oraz Sabina Dachowska.

Na przewodniczącego zjazdu jednogłośnie wybrano Arkadiusza Wojtczaka, który bardzo sprawnie realizował kolejne punkty programu Powiatowego Zjazdu. Funkcje Sekretarza Zjazdu sprawowała Barbara Gruszka Stodolna.

Sprawozdanie z działań ostrowskiego PSL przedstawił Prezes Zarządu Powiatowego PSL Piotr Walkowski. W sprawozdaniu podsumowane zostały inicjatywy podejmowane przez ostrowskie struktury partyjne, a także wyniki jakie Ludowcy uzyskali w czasie ostatnich wyborów samorządowych i parlamentarnych. Uzupełnieniem sprawozdania Zarządu było podsumowanie dotychczasowych działań w Radzie Powiatu Ostrowskiego, które przedstawił Przewodniczący Klubu Radnych PSL Mieczysław Szempiński oraz omówienie współpracy z organizacjami młodzieżowymi: Forum Młodych Ludowców Powiatu Ostrowskiego oraz Związku Młodzieży Wiejskiej z Zarządem Powiatowym PSL. Sprawozdanie z działalności Zarządu zostało jednogłośnie przyjęte przez Delegatów.

Podczas Zjazdu dokonano wyboru Prezesa Zarządu Powiatowego, którym na kolejną kadencje wybrany został Piotr Walkowski oraz wiceprezesa – Anne Lis. Zjazd wybrał także nowy Zarząd Powiatowy, Komisję Rewizyjną oraz 12 delegatów na Zjazd Wojewódzki PSL i delegata na Kongres Krajowy.

W skład Zarządu Powiatowego weszli: Piotr Walkowski, Piotr Kuroszczyk, Ryszard Dymny, Elżbieta Bartol Podskarbi, Andrzej Jankowski, Tomasz Woźniak, Czesław Berkowski, Ryszard Tisch, Stanisław Sójka, Narcyz Perz, Krzysztof Rasiak, Krystyna Raburska, Tadeusz Gwiazdowicz, Roman Kałużny, Paweł Błaszczyk, Anna Lis, Roman Rzeszowski, Wiesław Witek, Mieczysław Szempiński, Piotr Walkowski jr, Jerzy Katny, Michał Wilczura, Arkadiusz Wojtczak oraz Tomasz Bak.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli Przewodniczący Marian Dolata oraz członkowie Barbara Gruszka Stodolna i Tomasz Perz. Na Kongresie Krajowym PSL Powiat Ostrowski reprezentować będzie Anna Lis Prezes Zarządu Gminnego PSL w Odolanowie oraz Prezes struktur powiatowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Powiecie Ostrowskim.