Zjazd Powiatowy PSL w Szamotułach

9 lipca 2012r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Powiatu Szamotulskiego. W Zjeździe uczestniczyło 37 delegatów na czele z Prezesem ZP PSL , wicestarostą szamotulskim Kol. Józefem Kwaśniewiczem. Gośćmi byli Dyrektor Biura Zarządu wojewódzkiego PSL Woj. Wlkp. Robert Pilarczyk i asystentka Posła do PE Andrzeja Grzyba Sabina Dachowska.

Ustępującemu Zarządowi udzielono jednogłośnie skwitowania, a Prezesem na kolejną kadencję został Józef Kwaśniewicz. Członkami Zarządu Powiatowego zostali: Chojan Aleksander, Gałka Zenon, Frąckowiak Jerzy, Kasprowicz Alicja, Kaźmierowski Marian, Kofel  Jan, Łanoszka Radosław, Smorawski Paweł, Wieczorek Marek, Lipski Ryszard, Ratajczyk Michał, Człapa Marek, Chełmuła Paweł, Ławniczak Edward, Sobański Mieczysław. W skład Powiatowej komisji rewizyjnej weszli: Bistuła Zygmunt, Grzybek Bogusław, Sobczyński Mikołaj, Starosta Stanisław. Ponadto wybrano 11 delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów i jednego delegata na Kongres PSL.

Oprac. S. Dachowska.