Zjazd Miejski PSL w Poznaniu

Podczas Zjazdu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Poznaniu w dniu 19 czerwca, Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, został ponownie wybrany Prezesem Zarządu Miejskiego na okres 4-letniej kadencji. Frekwencja dopisała, a wśród uczestników Zjazdu był również Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.