Dziękując Staroście Gostyńskiemu Robertowi Marcinkowskiemu za zaproszenie i inicjatywę spotkania podarowałem szkole rolniczej w Grabonogu nowoczesną stację meteorologiczną. Stacja służyć będzie przede wszystkim uczniom, ale także rolnikom i samorządom – będzie to system informacji o warunkach pogodowych, a jednocześnie narzędzie do wczesnego ostrzegania przed różnymi – jakże niestety częstymi – anomaliami pogodowymi.

Podczas spotkania omówiłem szeroko działania województwa w zakresie gospodarki wodnej. Najważniejszymi inwestycjami w powiecie gostyńskim to udrożnienie Rowu Polskiego, którego zły stan w dużej mierze jest powodem problemów lokalnych podtopień. Od 2015 roku ma ruszyć – dzięki środkom unijnym z nowej perspektywy 2014-2020 – budowa zbiorników Rokosowo oraz Piaski-Gostyń. Zaapelowałem także o zwiększenie aktywności i zaangażowania finansowego rolników w ramach spółek wodnych. Podstawą bowiem sprawnej gospodarki wodnej są właśnie dobrze utrzymane rowy śródpolne. W tej mierze jest najwięcej do nadrobienia, także sferze budowania świadomości i odpowiedzialności samych mieszkańców. Odpowiednie stawki składek do spółek wodnych pozwolą ubiegać się o dofinansowanie zarówno od Wojewody, jak i Marszałka, a także od lokalnych samorządów.

Źródło: http://www.krzysztofgrabowski.eu