Franciszek Halec, dyrektor Rejonowego Oddziału WZMiUW w Lesznie, otwarcie zbiornika połączył z festynem dla mieszkańców. Panowie objechali zbiornik na rowerach, a panie w bryczkach. Przyszli: harcerze, przedszkolaki, uczniowie szkół, rodzice z dziećmi. Do zbiornika na oczach Jolanty Ratajczak, dyrektor Regionalnej  Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu,     zostały wpuszczone żaby. W planach jest wybudowanie stanicy dla harcerzy, którzy chcą zrobić tutaj miejsce wypoczynku także dla osób niepełnosprawnych. Walory zbiornika od razu wypróbowali wodniacy, organizując pokaz swoich umiejętności.

 

To już 33 zbiornik  w województwie wielkopolskim, ale na tym nie koniec, bo w planach są kolejne Koszt inwestycji wyniósł 30,2 miliona złotych, z czego około  20 milionów złotych to dotacja z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa. Powierzchnia zbiornika wynosi ponad 40 hektarów. Jego pojemność to około 800 tysięcy metrów sześciennych (plus 200 tysięcy metrów sześciennych rezerwy powodziowej), średnia głębokość to 1,86 metra, a długość 1650 metrów. W uroczystości udział wzięli między innymi Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Grzegorz Jędrzejczak, burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, Zbigniew Koszarek, burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin gdzie podobny zbiornik funkcjonuje od ponad roku oraz posłowie, przedstawiciele wykonawców, władz samorządowych, różnych instytucji i organizacji.

 

 

Aurelia Pawlak

 

Fot. WZMiUW