Rozporządzenie z 2011 roku jest zmienionym Rozporządzenie nr 1881/2006 z 2006 roku. Te rozporządzenia były wydane na podstawie Rozporządzenia Rady EWG nr315 /93 z 8 lutego 1993 roku które odnosi się do zawartości substancji szkodliwych w żywności. Za takie substancje są uznane aromatyczne węglowodory w tym benzopiren, które powstają w procesie wędzenia. Aromatyczne węglowodory WWA, szczególnie benzopiren są kancerogenne.

Cała rozmowa ukazała się na stronie internetowej www.smakizpolski.com.pl

{flike}