Hubertusa rozpoczęła pielgrzymka myśliwych z okręgu kaliskiego do św. Józefa. Nabożeństwo celebrował ks. bp. senior Stanisław napierała, który mówił o tradycji i odpowiedzialności jaka ciąży na łowczych.

GALERIA FOTOGRAFII cz. 1

GALERIA FOTOGRAFII cz. 2

Myślistwo to szczególny rodzaj aktywności, który sięga początkom ludzkości. Polowanie dostarczało ludziom żywności, odzienia, surowców do wyrobu rzeczy potrzebnych w życiu. Dziś myślistwo to dział gospodarki. Ludzie zajmujący się myślistwem, odpowiednio przygotowani i zorganizowani, zagospodarowują zasoby jakimi są zwierzęta i ptactwo. A wasza działalność zawsze powinna być etyczna i moralna – mówił biskup. – Myślistwo skupia ludzi różnych profesji i poglądów czyniąc z nich wspólnotę, wyróżniająca się własnymi zwyczajami, obrzędowością, kulturą .

Myśliwi, po nabożeństwie, złożyli kwiaty pod figurą św. Jana Pawła II. W czasie uroczystości w auli UAM w Kaliszu, przyjęto do grona myśliwych 90 nowych osób, które przez miniony rok praktykowały w kołach łowieckich pod okiem swoich opiekunów. Musiały też zdać egzaminy teoretyczne i praktyczne. Myśliwi, którzy od lat działają na rzecz PZŁ otrzymali medale. Pierwszy raz przyznano także odznaczenia osobom, które nie są członkami organizacji. Kaliskie koło PZŁ, za wieloletnią współpracę i pomoc w wielu sytuacjach nagrodziło Andrzeja Grzyba, posła do PE, senator Andżelika Możdżanowwska, posłowie Józef Racki i Piotr Walkowski oraz Krzysztof Grabowski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

AW