Życzenia Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba

z okazji Dnia Edukacji Narodowej