W swoim wystąpieniu Marszałek Marek Woźniak zaakcentował siłę tradycji dziękczynienia za płody ziemi, przede wszystkim dziękując rolnikom za trud na roli i za chleb, którym teraz może się cieszyć cała wielkopolska wspólnota. Nawiązał do minionej perspektywy finansowej UE jako czasu, który rolnicy z naszego regionu dobrze wykorzystali, m.in. unowocześniając swoje gospodarstwa. Zachęcił ich także do sięgania po eurofundusze w latach 2014-2020. Z uznaniem odniósł się do tegorocznych starostów dożynek Małgorzaty Najdek i Karola Kowalskiego, którzy z sukcesem wykorzystali środki z programów rozwoju obszarów wiejskich.

Barwne obrzędy dożynkowe zaprezentował licznie zgromadzonym w Słonawach Zespół Pieśni i Tańca „Wielkopolanie”. W części artystycznej wystąpiły też lokalne zespoły: Maniewiacy, Zespół Rożnowiane, Brass Band czy Zespół Ludowy Objezierze.

Tradycyjnie Dożynkom towarzyszył Konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”. Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za pierwsze miejsce zdobył Powiat Pilski. Na drugim miejscu sklasyfikowano Powiat Koniński, na podium znalazł się jeszcze Dekanat Wieleński.

W uroczystościach dożynkowych wzięli udział m.in. Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, parlamentarzyści wielkopolscy m.in. Poseł Stanisław Kalemba, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Tomasz Bugajski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych.

Ostatni punkt programu tegorocznych Dożynek Wielkopolskich to koncert Andrzeja Piasecznego.

Źródło: 

Galeria fotografii: http://www.umww.pl

Zobacz również: http://www.poznan.uw.gov.pl oraz http://www.gloswielkopolski.pl