XII Forum Polityki Zagranicznej

Poseł Andrzej Grzyb wziął w dniu dzisiejszym udział w XII Forum Polityki Zagranicznej, które odbyło się w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie.

Inicjatywa ta ma na celu promocję dialogu w zakresie polityki zagranicznej pomiędzy siłami politycznymi reprezentowanymi w Parlamencie. Tegoroczne Forum poświęcone było tematowi: „Między Wyszehradem a Północą – Polska wobec państw regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej”.

Jak podkreślił podczas Forum Polityki Zagranicznej Poseł Grzyb: „Polska może być krajem, który w regionie integruje pomysły klimatyczne czy energetyczne”. Wynika to z faktu, że „łączy nas wspólnota energetyczna”. „Należy w tej sytuacji odwołać się do europejskiego instrumentu sąsiedztwa”dodał.

Zobacz, jak przebiegało Forum – śledź TWITTER!

Tematy, które poruszano podczas debaty podczas debaty dotyczyły kwestii realizacji wspólnych projektów energetycznych, infrastrukturalnych i tych związanych z ochroną środowiska przez Polskę oraz państwa regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej, wspólnych celów Polski wobec Unii Europejskiej jak i również kierunku w którym zmierza regionalna współpraca obronna.

W debacie udział wzięli przedstawiciele klubów parlamentarnych: Tadeusz Aziewicz (PO), Krzysztof Szczerski (PiS), Piotr Bauć (RP), TAdeusz Iwiński (SLD), Arkadiusz Mularczyk (SP). Tegoroczną edycję FPZ poprowadził Piotr Kraśko, szef Wiadomości TVP 1. Słowo wstępne wygłosił Marcin Zaborowski, dyrektor PISM.

Zobacz: http://www.pism.pl/wydarzenia/konferencje/XII-Forum-Polityki-Zagranicznej

Foto: PISM ‏@PISM_Poland / Twitter