POSEŁ STANISŁAW KALEMBA POŚRÓD DZIAŁKOWCÓW ZGROMADZONYCH NA X OKRĘGOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW PZD W PILE

W dniu 30 maja 2015 roku Poseł Stanisław Kalemba przebywał w Pile, gdzie razem z działkowcami z rejonu działalności Okręgowego Zarządu PZD uczestniczył w Zjeździe, który miał charakter obrachunkowy dla ustępującego zarządu w Pile oraz programowy dla nowo wybranego na kadencję 2015-2019. Poseł zawsze był orędownikiem spraw działkowców i wspierał ich w walce o należne im prawa. Swoją obecnością na tym ważnym spotkaniu chciał więc także podkreślić, że jest nadal z nimi i że solidaryzuje się z ich środowiskiem.

W swoim wystąpieniu Poseł podziękował ustępującemu Zarządowi i jego Prezesowi Marianowi Praczykowi za determinację tej silnej okręgowej reprezentacji działkowców, która w swej kadencji zrobiła wiele, by nie traktowano jej w roli petenta, ale jako partnera i ważnego podmiotu. Nowemu Zarządowi pod ponownym przewodnictwem Prezesa Marian Praczyka życzył dalszych sukcesów, konsekwencji oraz energii w dążeniu do wytyczonych celów. 

źródło: http://www.stanislawkalemba.pl/index.php?akcja=aktualnosci_id346