Specjalny Przedstawiciel UE ds praw człowieka

Parlament Europejski przyjął w środę zalecenia dotyczące mandatu i powołania pierwszego w historii UE, specjalnego przedstawiciela ds praw człowieka. – Osoba, która będzie pełnić tę funkcję powinna cieszyć się dużym autorytetem w zakresie praw człowieka wśród organizacji i instytucji działających na rzecz praw człowieka w Europie i powinna być znana w Europie i na świecie. Tylko taka osoba może gwarantować właściwą pozycję praw człowieka w relacjach UE z krajami trzecimi – podkreślił poseł Andrzej Grzyb (PSL), który uczestniczył we wtorek w imieniu EPL w spotkaniu nieformalnej grupy kontaktowej, odpowiedzialnej za powołanie specjalnego przedstawiciela.

Sprawozdanie ws specjalnego przedstawiciela jest jednym z dwóch raportów Parlamentu odnoszących się do strategicznego przeglądu działań UE na rzecz praw człowieka na świecie, który zapoczątkowała komunikacja przedstawiona przez Catherine Ashton w grudniu 2011. Parlament wielokrotnie zabiegał o stworzenie tej funkcji.
– Powołanie specjalnego przedstawiciela UE ds praw człowieka powinno zwiększyć  skuteczność i spójność unijnej polityki w zakresie praw człowieka. Powołana na to stanowisko osoba powinna przewodniczyć spotkaniom wysokiego szczebla w zakresie praw człowieka oraz być partnerem wobec swoich odpowiedników w krajach trzecich i przy organizacjach międzynarodowych takich jak ONZ, Rada Europy czy Wysoki Przedstawiciel ONZ  ds Uchodźców – wyjaśniał europoseł PSL podczas debaty na sesji plenarnej PE w Strasburgu.
Według europosłów osoba powołana na to stanowisko będzie odpowiedzialna w imieniu UE, m.in. za negocjacje ws zniesienia kary śmierci, walkę przeciwko bezkarności i stosowaniu tortur, dyskryminacji działaczy na rzecz praw czy za obronę demokracji, wolności słowa, stowarzyszenia, praw dzieci i kobiet. Wyznaczona osoba będzie sprawować mandat pod nadzorem wysokiego przedstawiciela ds polityki zewnętrznej i bezpieczeństwa UE. Powinna być mianowana na 2,5 roku z możliwością ponownego mianowania.
Obecnie o tę funkcję ubiega się 5 kandydatów. Pierwszym sprawozdawcą ws raportu była litewska europosłanka Laima Lucija Andrikiene, ale zrezygnowała, kiedy stała się oficjalnym kandydatem Litwy na to stanowisko.

We wtorek sylwetki kandydatów omówiła nieformalna grupa kontaktowa, powołana, aby zapewnić wymianę informacji między Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i PE. Wszystkie grupy polityczne uzgodniły, że w ramach tej grupy Parlament powinien być reprezentowany przez członków podkomisji ds praw człowieka. Na to stanowisko  Grupa EPL wybrała  posła Andrzeja Grzyba.   – Specjalny wysłannik UE ds praw człowieka będzie mianowany według tej samej procedury, co pozostali wysłannicy specjalni UE. Szczególnie Parlament  Europejski, który wielokrotnie apelował o utworzenie tego stanowiska, powinien odgrywać właściwą rolę w procedurze mianowania oraz nadzorować mandat w ciągu całego jego trwania – podsumował Andrzej Grzyb.

Dalszych informacji udziela:

Biuro Prasowe EPL:

Agata Byczewska, tel:+32473841093

Biuro posła Andrzeja Grzyba, tel.: +333881775185

borys.brzezinski@europarl.europa.eu

www.andrzejgrzyb.eu

Specjalny Przedstawiciel UE do spraw Praw
Człowieka