W programie wizyty zarezerwowano również czas na spotkanie z Posłem Grzybem  oraz odwiedziny w Jego biurze. Poseł Grzyb przedstawił swoją aktywność parlamentarną  oraz najbliższe  plany  wynikające  z pełnionej funkcji.

W programie wizyty znalazł się również czas na zrobienie pamiątkowego zdjęcia na tle wszystkich flag krajów Unii Europejskiej, po którym goście opuścili  gmach Parlamentu Europejskiego.

Źródło: http://andrzejgrzyb.eu