Współpraca z grecką „Siecią gmin” NEProM

W środę, 11 stycznia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się spotkanie nt. współpracy z grecką „Siecią gmin” NEProM, której inicjatorem był Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów subregionu konińskiego, na terenie których działają kopalnie odkrywkowe, omawiano możliwość stworzenia platformy wymiany doświadczeń i współpracy polsko-greckiej.

 

„Sieć gmin” NEProM składa się z pięciu gmin należących do regionu Zachodniej Macedonii oraz Peloponezu. Podobnie jak nasz subregion, gminy te borykają się z problemami energetycznymi i wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem kopalni odkrywkowych węgla brunatnego i ich oddziaływaniem na środowisko.

 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego podczas spotkania zaprezentowali propozycję udziału we wspólnym projekcie, jaką wystosowały gminy greckie. „Sieć gmin” NEProM poszukuje w Wielkopolsce partnerów do przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu „Europa dla obywateli” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Projekt ten miałby na celu wymianę doświadczeń m.in. w zakresie rekultywacji terenów pokopalnianych, budowy elektrowni wiatrowych czy produkcji biomasy na cele energetyczne.
Część z uczestniczących w spotkaniu samorządowców z powiatu konińskiego i tureckiego wyraziła już zainteresowanie udziałem w tej inicjatywie. Ostateczna decyzja o przystąpieniu do opracowania wspólnego wniosku o dofinansowanie zapadnie w przyszłym tygodniu.

Oprac. M. Sieradzki.