„Sprawozdanie jest bardzo zrównoważone i dotyka najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Chcieliśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na potrzebę dalszej współpracy regulacyjnej, w tym działania mające na celu zbliżenie do siebie zasad funkcjonowania rynków energetycznych. Miałoby się to odbywać, tak jak obecnie, w ramach Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, który wygasa w 2016 r. Dlatego też w sprawozdaniu załączyliśmy deklarację o potrzebie przedłużenia działania Wspólnoty poza rok 2016.

Kraje Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego mają wspólne interesy energetyczne: Unia potrzebuje dywersyfikacji źródeł energii, a kraje Partnerstwa Wschodniego to producenci potrzebujący dywersyfikacji rynków zbytu lub też potencjalni partnerzy tranzytowi. Dlatego też musimy również rozwijać infrastrukturę przesyłową – zarówno ropy naftowej jak i gazu ziemnego. Mamy nadzieję, że wreszcie zmaterializuje się południowy korytarz przesyłowy. Z zainteresowaniem odnotowujemy ostatnie informacje, że nasi partnerzy chcą na siebie wziąć budowę dużej części gazociągu południowego i zabiegają o możliwość kredytowania z Europejskich instytucji finansowych. Dlatego też w naszym sprawozdaniu wspieramy lewarowanie inwestycji infrastrukturalnych poprzez publiczne fundusze. Mam nadzieję, że nasze sprawozdanie znajdzie oddźwięk zarówno w prawie unijnym jak i w legislacji naszych sąsiadów.”

Dalszych informacji udziela:

Biuro Prasowe EPL

Agata Byczewska: +32473841093

www.eppgroup.eu/poland