Wspólna Polityka Rolna Europy: W trosce o nasze korzenie

 

„Wspólna Polityka Rolna Europy: W trosce o nasze korzenie” to tytuł kampanii komunikacyjnej na temat WPR, którą uruchomiła Komisja Europejska we wszystkich krajach UE. Celem kampanii jest „uświadomienie obywatelom UE, a zwłaszcza mieszkańcom miast, jak ważne jest rolnictwo zrównoważone, nie tylko jako źródło zdrowej żywności, lecz także sposób dbania o środowisko, tereny wiejskie i gospodarkę”.

 

Kampania skierowana jest przede wszystkim do ogółu społeczeństwa, nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu odtworzenie więzi między codziennym życiem mieszkańców miast, a rolnictwem – będącym źródłem zatrudnienia, rozwoju obszarów wiejskich, lecz także formą zarządzania zasobami naturalnymi i ochroną środowiska.

W ramach kampanii, KE uruchomiła m.in. specjalną stronę internetową, która zawiera informacje na temat roli WPR oraz wiele ciekawych materiałów audiowizualnych (m.in. krótkie filmy edukacyjne, reklamę telewizyjną i kinową, animowane klipy na temat głównych składowych reformy WPR). Strona zawiera również zestaw zabaw edukacyjnych dla uczniów.

Zachęcamy do aktywnego udziału w kampanii. Na początek polecamy krótki film o znaczeniu WPR.

 https://www.youtube.com/watch?v=_4XmYDypawk&hd=1

 Źródło: http://jozefracki.blog.onet.pl/2014/06/23/wspolna-polityka-rolna-europy-w-trosce-o-nasze-korzenie/