Musimy raz na zawsze zakończyć majstrowanie przy samorządzie terytorialnym, dlatego złożymy projekt zmian w Konstytucji, aby w ustawie zasadniczej swoje umocowanie miały również powiaty i województwa. To samorządy najlepiej znają potrzeby mieszkańców i wiedzą, jak wydawać środki publiczne. Liczymy na poparcie całej opozycji w tej sprawie – powiedział wicemarszałek Sejmu RP, Piotr Zgorzelski.

Wicemarszałek Sejmu RP, Piotr Zgorzelski oświadczył na konferencji prasowej w Sejmie, że na 25-lecie samorządu terytorialnego, powiatowego i wojewódzkiego Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe zgłosi projekt zmian w Konstytucji, który umocuje w niej oprócz gmin także powiaty i województwa.

– Musimy raz na zawsze zakończyć majstrowanie przy samorządzie terytorialnym, dlatego jako Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe złożymy projekt zmian w Konstytucji, aby w ustawie zasadniczej swoje umocowanie miały również powiaty i województwa. To samorządy najlepiej wiedzą, jak wydawać środki publiczne, to one najlepiej znają potrzeby mieszkańców. Liczymy na poparcie całej opozycji w tej sprawie – oświadczył wicemarszałek Sejmu RP, Piotr Zgorzelski.

W obliczu wojny za naszą wschodnią granicą i bezprecedensowej skali przybywających do Polski uchodźców, waga samorządu terytorialnego jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu. Wyraźnie widać, że działania rządu są spóźnione i niewystarczające. To zwykli ludzie, organizacje pozarządowe i samorządy rzuciły się na pomoc uchodźcom z Ukrainy. To lokalni włodarze znają realia życia w Polsce lokalnej.

– Powiaty, jako środkowy szczebel samorządu, powinny mieć możliwość współpracy z rządem w zakresie relokacji naszych braci Ukraińców. Z aglomeracji już zakorkowanych uchodźcy trafialiby do wolnych powiatów i gmin. Samorząd ma możliwość korzystania z powiatowych centrów pomocy rodzinie czy wyspecjalizowanych agend zarządzania kryzysowego. Starości są do dyspozycji, żeby pomagać państwu polskiemu. Potrzeba tylko dwóch rzeczy: konkretnej decyzji i koordynacji ze strony rządu – podkreślił Piotr Zgorzelski.

Wicemarszałek Sejmu wskazał również na konieczność wzmocnienia systemu finansowego samorządu w strukturze finansów publicznych państwa.

– Jako Polacy jesteśmy jedną, wielką organizacją pozarządową, która otworzyła swoje serca i drzwi potrzebującym. Ze strony rządu potrzebne jest jednak większe wsparcie finansowe. Nie zabierajcie środków lokalnym wspólnotom i nie rozdzielajcie pieniędzy według klucza politycznego, a merytorycznego – zwrócił się do przedstawicieli rządu wicemarszałek Piotr Zgorzelski.

– Na pomoc uchodźcom, system opieki zdrowotnej oraz edukacji polski samorząd potrzebuje znacznie więcej środków. W oparciu o powiaty możemy stworzyć system pomocy, lecz pilną kwestią jest zwiększenie finansowania. Samorządy najlepiej wiedzą, jak wydawać środki i to one najlepiej znają potrzeby mieszkańców – dodał  obecny na konferencji prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, Andrzej Płonka.

 źródło: https://www.psl.pl/wpiszmy-do-konstytucji-powiaty-i-wojewodztwa/