Wojewódzkie Święta Ludowe w Lesznie i w Szreniawie

Obchody Świąt Ludowych  wyrosły z tradycji  Powstania Kościuszkowskiego, kiedy to chłopi chwycili za broń w obronie ojczyzny. Historia  obchodów ma już ponad 100-tu letnią historię.  Uroczystości te maja charakter patriotyczny, akcentując jednocześnie szczególną rolę ziemi i osób na niej pracujących.

Stało  się  już zwyczajem, że obchody o charakterze wojewódzkim  w Wielkopolsce odbywają się w dwóch miejscach. W tym roku Wojewódzkie Święta Ludowe odbyły się w Lesznie i Szreniawie.

 

W tym roku pierwsza  odsłona Świąt miała miejsce 18 maja w Lesznie.

Uroczystości w Lesznie rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Świętego Antoniego w  intencji ludowców i wszystkich mieszkańców Wielkopolski.  Mszę odprawili ks. dziekan Jan Majchrzak  i ks. proboszcz Maciej Grześ.  W czasie kazania podkreślono długą historię działalności PSL oraz zakorzenienie takich wartości jak tradycja, wiara oraz ojczyzna.

Po Mszy Świętej barwny korowód złożony z  Mażoretek, Orkiestry Dętej Miasta Leszna, Orkiestry  Dętej OSP  z Osiecznej, pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości  przemaszerował przez miasto, by zakończyć swój pochód w hali sportowej Trapez.

W obchodach Święta Ludowego uczestniczyli  liderzy Wielkopolskiego PSL: Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Wielkopolskiego,  Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu RP,  Józef Racki – Poseł na Sejm RP, Piotr Walkowski – Poseł na Sejm RP,  Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski,  Jarosław Wawrzyniak – Wicestarosta leszczyński, Jan Szkudlarczyk – Prezes ZP PSL w Lesznie oraz władze miasta Leszna, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, ludowcy z Wielkopolski, sympatycy i przyjaciele Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Podczas wystąpienia Prezes ZW PSL Andrzej Grzyb podkreślił znakomite tradycje działalności PSL na ziemi Leszczyńskiej.  Zauważył odrębność kulturową oraz gospodarczą tych terenów. Zwrócił też uwagę na plany budowy kopalni odkrywkowej na ziemi leszczyńskiej.

Następnie Wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak mówił o wartościach, które przyświecają działalności PSL. Podkreślił: skupianie się na rozwiązywaniu realnych problemów, które obecnie związane są przede wszystkim z globalnym kryzysem gospodarczym. Zwrócił uwagę na fakt, iż PSL to partia porozumienia, która odcina się od kłótni politycznych.

Uroczystość była dobrą okazją do wręczenia zasłużonym ludowcom medali Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka oraz odznaczeń Złota Koniczynka.

W tym szczególnym dniu wręczono również legitymacje nowym członkom Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Na zakończenie obchodów zaprezentowano ciekawy repertuar artystyczny: występ zespołu „Marynia” ze Święciechowy oraz zespołów muzycznych miasta Leszno.

Druga odsłona Wojewódzkiego Święta Ludowego miała miejsce w niedzielę 19 maja w Szreniawie (Powiat Poznański). Święto oficjalnie otworzył hymn w wykonaniu Orkiestry Dętej z Mieściska. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, główny organizator uroczystości w Szreniawie powitał wszystkich gości i zaprosił Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL Andrzeja Grzyb, Wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka oraz syna Tadeusza Nowaka do wspólnego oficjalnego odsłonięcia popiersia wybitnego ludowca, patrioty Tadeusza Nowaka[1]. Nowo odsłonięte popiersie zgodnie z tradycją zostało poświęcone, a następnie złożono pod nim wiązanki kwiatów. W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście mówiąc o Święcie Ludowym, historii, tradycji ale również o Tadeuszu Nowaku. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba był jedną z ostatnich osób, która rozmawiała z Śp. Tadeuszem Nowakiem. Rozmowa kilka godzin przed śmiercią Ludowca nie dotyczyła jego stanu zdrowia, a kwestii patriotycznych, wskazówek jak dalej pracować w PSL dla dobra Polski i Polaków.

Podczas Wojewódzkiego Święta Ludowego w  Szreniawie doceniono również prace na rzecz PSL wieloletnich działaczy i wyróżniono:  2 osoby Medalem Za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa,  8 osób Medalem Za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Stanisława Mikołajczyka oraz wręczono 5 osobom Odznaczenia  Złota Koniczynka.

PSL w Wielkopolsce cały czas się rozwija, a uroczystość ta była odpowiednią okazję, aby oficjalnie przywitać w gronie ludowców nowych członków wręczając im legitymację członkowskie i symboliczną zieloną koniczynkę.  Oficjalną część Wojewódzkiego Święta Ludowego w Szreniawie zakończyła Rota w wykonaniu Orkiestry Dętej z Mieściska i odprowadzeniem licznie przybyłych pocztów sztandarowych.

Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzania odbywającego się równolegle Festynu Zielonoświątkowego organizowanego przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Media o Wojewódzkim Święcie Ludowym w Lesznie:

TELESKOP POZNAŃ 00:05:25 min

PANORAMA LESZCZYŃSKA

PORTAL ELKA.PL

LESZNO 24

LESZNO NASZE.MIASTO

GALERIA ZDJĘĆ

 


[1] Tadeusz Nowak 16.01.1913r.-10.02.1994r. Wiceprezes Zarządu Głównego Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”; Czołowy działacz Tajnej Organizacji Stronnictwa Ludowego „Roch”; Zastępca, a następnie Komendant X Okręgu Batalionów Chłopskich; Poseł do Krajowej Rady Narodowej i Sejmu Ustawodawczego; Aresztant Centralnego Więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie i we Wrocławiu; Honorowy Prezes PSL; Bliski Współpracownik Stanisława Mikołajczyka i Generała Franciszka Kamińskiego.