Wojciech Jankowiak w Rosji reprezentował Wielkopolskę

W dniach 2-4 czerwca br. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego reprezentował Wielkopolskę podczas V Forum Regionów Polska – Rosja, które w tym roku odbyło się w Niżnym Nowgorodzie w Rosji.

Tegoroczna edycja zgromadziła 250 uczestników: polskich i rosyjskich senatorów, przedstawicieli władz samorządowych i rządowych, uczelni wyższych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych z obu państw. Obradom przewodniczyli szefowie izb wyższych parlamentów: Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz i Przewodnicząca Rady Federacji Walentyna Matwijenko.

Tematem piątego Forum była współpraca w sferze szkolnictwa, nauki i kultury. Podczas posiedzenia plenarnego dyskutowano o jej ogólnych ramach. Przewodnicząca Matwijenko zwróciła uwagę na łączące Polaków i Rosjan więzy kulturalne oraz słowiańskie korzenie naszych narodów. Podkreśliła również istotny wkład regionów we współpracę naukowo-edukacyjną i kulturalną obu państw. Dużą aktywnością mogą pochwalić się zwłaszcza polskie i rosyjskie uniwersytety, rozwija się także współpraca młodzieży wspierana przez Centra Dialogu i Porozumienia w Warszawie i Moskwie. Rok 2014 będzie Rokiem Kultury w Rosji. Przewodnicząca Matwijenko zaprosiła Senat RP do współpracy przy jego organizacji.  Rok następny – 2015 – ma zostać ogłoszony Rokiem Rosji w Polsce i Rokiem Polski w Rosji.
Współprzewodniczący zaproponowali, by na Forum Regionów Polska – Rosja w 2016 r. dokonać podsumowania tych wydarzeń.
Po posiedzeniu plenarnym uczestnicy forum wzięli udział w obradach trzech sekcji tematycznych:

1) „Polsko-rosyjska współpraca w sferze naukowo-edukacyjnej: stan obecny i perspektywy rozwoju”,

2) „Polsko-rosyjskie wspólne projekty kulturalne, problemy ochrony dziedzictwa historyczno-kulturowego: doświadczenie Polski i Rosji (aspekty ustawodawcze i praktyka prawna)”,

3) „Młodzież w społeczno-ekonomicznym rozwoju regionów i zwiększenie jej aktywności obywatelskiej”.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak uczestniczył w sekcji pierwszej, podczas której przedstawił prezentację „Współpraca naukowo-edukacyjna Województwa Wielkopolskiego i regionów rosyjskich”.
Forum było również okazją do spotkania z władzami z rosyjskiego regionu partnerskiego naszego województwa – Obwodu Samarskiego. Podczas spotkania Wicemarszałka Jankowiaka  z Ministrem Edukacji i Nauki Obwodu Samarskiego Władimirem Pyliowem omówione zostały perspektywy współpracy Województwa Wielkopolskiego i Obwodu Samarskiego oraz kwestia zespołu roboczego ds. edukacji  i wspólnego porozumienia.
Tradycyjnie obrady zakończyło przyjęcie deklaracji końcowej, która zatwierdziła propozycję Marszałka Borusewicza o organizacji kolejnej edycji Forum w Gdańsku. Odbędzie się ono w kwietniu 2014 r., a jego tematem będzie współpraca w dziedzinie turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem roli małego i średniego biznesu.

 

Oprac: Joanna Jankowska