25 maja 2013 roku odbyło się VII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UAM w Poznaniu,  podczas którego Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  został wybrany Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UAM.

Podczas obrad przyjęto Strategię Stowarzyszenia na lata 2013–16, w której m.in. zadeklarowano zacieśnianie współpracy z Fundacją UAM w Poznaniu,  podczas którego Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  został wybrany Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UAM.

Wojciech Jankowiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Autor tekst oraz zdjęć: Witold Namerła