Jego założeniem jest, że opieka nad dziećmi do trzech lat może być organizowana nie tylko w formie żłobka, klubu dziecięcego czy etatowej niani, ale również sprawowana przez dziennego opiekuna. Kolejnym programem o którym mówiono był „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Na Program przeznaczono ponad 80 mln zł. W rozmowie nie mogło zabraknąć też ważnego tematu czyli Karty Dużej Rodziny. Minister wspomniała też o nowych przedsięwzięciach –waloryzacji rent i emerytur. Wspólnie z senator Andżeliką Możdżanowską forsują sposób naliczania pieniędzy, który pozwoli na podwyżki rent i emerytur.

Źródło: http://www.mozdzanowska.pl