Podczas spotkania omówiłem kwestie związane z podziałem administracyjnym Wielkopolski, kompetencjami Samorządu Województwa, strukturą własności ziemi oraz dominującymi obszarami rozwoju gospodarczego naszego regionu. Goście z zainteresowaniem dyskutowali także o możliwościach rozwoju Wielkopolski jakie niesie dla niej nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej i podkreślali wspaniałe korzystanie dotychczas przez Polskę z funduszy unijnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat wielkopolskiego rolnictwa, dopłat dla rolników oraz rozwoju infrastruktury rolniczej i obszarów wiejskich. Wśród dostrzegalnych różnic pomiędzy Wielkopolską a Saksonią jako Landem zauważono średnią powierzchnię gospodarstw rolnych (dla porównania w Wielkopolsce – ok. 10 000 ha; w Saksonii 200-300 000 ha). Strona niemiecka zapoznała się także z informacją na temat współpracy międzynarodowej województwa, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckich krajów związkowych. Jak podkreślono, związki z Saksonią istnieją m.in. poprzez wspólny udział w ramach inicjatywy Partnerstwa Odry, w ramach którego rozwijane są tematy turystyki, infrastruktury i transportu, edukacji oraz gospodarki.

Wizyta z Poznaniu związana jest z wizytą przedstawicieli Gminy Amtsberg w Wielkopolsce, w szczególności zaś w partnerskiej Gminie Ceków-Kolonia w dniach 8-11 maja 2014 r. z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i wiążącego się z tym jubileuszem, ustanowienia partnerskich relacji między gminami (formalne porozumienie zaś podpisane zostało w 2008r.). Współpraca gmin obejmuje w szczególności współpracę straży pożarnych, współpracę szkół podstawowych oraz związków sportowych.

Gmina Amtsberg położona jest w południowej części Kraju Związkowego Saksonia, w powiecie Erzgebirg. Amtsberg powstała w 1994 z połączenia dotychczasowych gmin Dittersdorf, Schlößchen/Wilischthal oraz Weißbach. Gmina liczy ok. 3900 mieszkańców; powierzchnia gminy wynosi 23,25 km2.

Źródlo: http://www.krzysztofgrabowski.eu/