Wizyta Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w powiecie leszczyńskim

Dwie gminy powiatu leszczyńskiego odwiedził 27 marca 2013r. Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. Były to gminy Święciechowa oraz Lipno. Spotkania zgromadziły przedstawicieli władz lokalnych m.in. wicestarostę leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka, wójtów Marka Lorycha i Jacka Karmińskiego, radnego SWW Zbigniewa Haupta, przedstawicieli Rady Powiatu Leszczyńskiego z organizatorami Przewodniczącym Rady Marianem Mielcarkiem oraz Członkiem Zarządu Powiatu Janem Szkudlarczykiem, radnych gmin, sołtysów. Czynny udział w spotkaniu brali także udział kierownik leszczyńskiego oddziału ARiMR Janusz Perski, wicedyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Marcin Nurkowski.

Przybyła spora grupa mieszkańców obu gmin z wieloma pytaniami i spostrzeżeniami, które wspólnie przedyskutowano. Spotkania zakończyły się życzeniami z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

 

Opracowanie MS