Mając w pamięci wydarzenia sprzed 24-laty, atmosferę święta jaka towarzyszyła wyborom, pamiętajmy, że dostaliśmy wielki dar możliwości decydowania o polityce tego kraju a wielu innym krajom daliśmy nadzieję, że uparta walka o ideały przynosi rezultaty. Przy okazji rocznicy zapraszam też do obejrzenia wystawy on-line, którą w 2009 roku przygotowało Archiwum Państwowe w Kaliszu. „Polska droga do Niepodległości” to sentymentalna podróż do historii, która działa się na naszych… oczach.– mówił Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Senator Andżelika Możdżanowska stwierdziła, że dziś o tej danej nam 4 czerwca 1989 wolności trzeba pamiętać, szanować oraz pielęgnować każdego dnia. Naszym obowiązkiem jest wychowywać w mądrej demokracji oraz uczyć decyzji wyboru nasze obecne i przyszłe pokolenia – dlatego odpowiedzialnie pracujmy dla naszych obywateli każdego dnia.