Święto Ludowe PSL powiatu ostrzeszowskiego „Pod dębem” w Przedborowie

Jak co roku Ludowcy powiatu ostrzeszowskiego świętowali Dzień Zesłania Ducha Świętego tzw. Zielone Świątki. Obchody Święta Ludowego wyrosły z tradycji chłopskiego czynu zbrojnego kosynierów Tadeusza Kościuszki pod Racławicami. W 1903 r. w Galicji zrodziła się myśl ustanowienia obchodów Święta Ludowego.

Ostrzeszowscy Ludowcy rozpoczęli swe święto mszą święta w kościele pw. św. Idziego w Przedborowie, następnie udali się na czele z orkiestrą dętą z Czajkowa do słynnego w okolicy miejsca „Pod dębem” w Przedborowie.

Przybyłych licznie gości powitali Prezes Zarządu Powiatowego PSL Mieczysław Matyszkiewicz oraz Prezes Zarządu Gminnego w Mikstacie Dariusz Puchała. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Andrzej Grzyb Prezes ZW PSL, Poseł do PE, Andżelika Możdżanowska Senator RP, Józef Racki Poseł na Sejm RP, przedstawiciele instytucji wojewódzkich,  samorządu terytorialnego, rolników, leśników, sadowników, członkowie i sympatycy PSL, członkowie Forum Młodych Ludowców.

Zebrani Ludowcy życzyli sobie, aby radość ich święta umacniała więzi międzyludzkie, aby z połączenia tradycji i nowoczesności rodziły się konkrety, dorobek i gwarancje dla ludzi, a ludowiec XXI wieku był postrzegany jako dobry, kompetentny i nowoczesny gospodarz, natomiast Polska była rodziną rodzin.

Podczas obchodów Święta Ludowego wręczono odznaczenia dla zasłużonych działaczy. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Wielkopolskiego przyznano  Medal  Za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Stanisława Mikołajczyka pośmiertnie Kol.  Józefowi Libnerowi, który odebrała żona wraz z synem Mirosławem. Ponadto Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie przyznał „Złotą Koniczynkę” dla Kolegi Bronisława Maja oraz Koleżanki Zofii Kownackiej.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Woj. Wlkp. z okazji Powiatowego Święta Ludowego w Przedborowie dyplomami uznania wyróżnił następujących członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w pracy zawodowej oraz działalności społecznej na ziemi ostrzeszowskiej:  Kol. Maria Kobiela z  gminy Czajków, Kol. Andrzej Szymczak, Kol. Janusz Wróbel, Kol. Mieczysław Niełacny z gminy Doruchów, Kol. Małgorzata Wawrzyniak z gminy Kobyla Góra, Kol.  Jan Krawczyk z gminy Kraszewice, Koleżanka Teresa Tomala, Koleżanka Daniela Kapsa, Kol. Adam Dytfeld, Kol. Sławomir Kmiecik, Kol. Stanisław Błaszczyk, Kol. Jerzy Rachuta, Kol. Dariusz Puchała z gminy Mikstat, Kol. Feliks Guzenda z Ostrzeszowa.

Obchody Święta Ludowego uświetnił występ zespołu Jubilaci, który wykonał utwory muzyczno – taneczne. Ponadto do późnych godzin nocnych bawił zebranych zespół „Szczuny z Sulęcinka”.

Oprac. S. Dachowska.