Uczestników Zielonego Święta przywitał Arkadiusz Błochowiak, wiceprezes poznańskiej organizacji PSL. W swoim wystąpieniu przypomniał historię Święta Ludowego, zaznaczając, że obchody miały przeważnie charakter uroczysty i radosny, ale były też ponure lata w okresach wojen światowych i stalinizmu.

O przesłaniach wynikających z historii ruchu ludowego oraz trwałych wartościach, które są aktualne również w obecnych czasach, gdzie wiele sfer życia społecznego próbuje się podporządkować prawom rynku, mówił wiceprezes wielkopolskiej organizacji PSL, wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Święto Ludowe było okazją, by grupie zasłużonych działaczy Stronnictwa wręczyć okolicznościowe dyplomy uznania oraz Medale Za Zasługi Dla Ruchu Ludowego im.Wincentego Witosa oraz Medale im. Stanisława Mikołajczyka.

Pod popiersiami Stanisława Mikołajczyka i Jana Wójkiewicza złożono wiązanki kwiatów. W trakcie uroczystości zapowiedziano, że w przyszłym roku do panteonu wybitnych Wielkopolan w Szreniawie dołączy popiersie Tadeusza Nowaka – bliskiego współpracownika Stanisława Mikołajczyka.

S.N.