{AG}Powrot_do_natury{/AG}

Zajęcia prowadziły dwie doświadczone specjalistki w dziedzinie medycyny alternatywnej, która jest uzupełniająca wobec metod medycyny konwencjonalnej. Bioenergoterapeuta Danuta Jankowska przybliżyła zgromadzonym proste i ogólnodostępne, a zapomniane już sposoby eliminacji różnych zaburzeń poprzez oczyszczanie i doładowanie organizmu człowieka przy pomocy ziół i energii natury. Zwróciła uwagę na fakty, iż uzdrawianie metodami alternatywnymi  ma wspomagać a nie zastępować działania lekarzy i innych osób związanych z medycyną. Zaproponowała także zestaw działań zapobiegania chorobom i utrzymania  organizmu w równowadze jak: dieta, spacery, sen, codzienne ćwiczenia  oraz  właściwe oddychanie.

            Fizjoterapeuta mgr Joanna Krygier przybliżyła tematy higieny układu ruchu a w szczególności kręgosłupa i pokazała w jaki sposób łagodzić ich skutki. Panie chętnie służyły jako modele wykonując omawiane przez prowadzącą ćwiczenia.

Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze, a o słodkości zadbały Panie z Kół Gospodyń. Prezes Forum Małgorzata Strzelecka podziękowała Paniom prowadzącym warsztaty za rewelacyjne  przygotowanie spotkania, dostarczenie  i poszerzenie wiedzy na temat niekonwencjonalnych metod troski o zdrowie i dobre samopoczucie a przewodniczącej KGW w Siennie, Pani Annie Majer, za współpracę  w przygotowaniu  warsztatów. Pani Małgorzata Bejma, Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy, podziękowała w imieniu Wójta Gminy Wągrowiec Przemysława Majchrzaka za wspaniałe spotkanie wręczając wszystkim paniom upominki.

Uczestniczki spotkania aktywnie włączyły się w zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodziny z Żelic dotkniętej klęską pożaru. Zebrane środki zostały wpłacone na wskazane konto przez Panią Annę Majer.