BLOG POSŁA DO PE ANDRZEJA GRZYBA

Wieloletnie Ramy Finansowe – PE krytyczny – rozpoczynamy negocjacje

W dniu dzisiejszym PE odrzucił polityczne ustalenia Rady Europejskiej w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Przyjęty został mandat negocjacyjny dla przedstawicieli PE, ostatnie ustalenia Szczytu stanowiły analogiczny mandat dany Radzie UE przez szefów państw.

Nie oznacza to odrzucenia WRF – zgodnie z Traktatami negocjacje nad Ramami między PE i Radą dopiero się zaczynają, a finalne głosowanie przewidziane jest na czerwcową sesję plenarną. Rezolucja jest jednak bardzo krytyczna w swojej wymowie i zapowiada możliwość odrzucenia przez PE budżetu jeśli nie zostaną spełnione warunki określone w mandacie. Jako Posłowie PSL i PO staraliśmy się złagodzić wymowę tej rezolucji, z naszej inicjatywy Grupa EPP złożyła stosowną poprawkę. Ta jednak została odrzucona głosami Socjalistów (w tym SLD), Liberałów i Zielonych. Problem polega na tym że panuje przekonanie że budżet ten jest zły (zbyt mało ambitny) dla Europy. Jednocześnie jest to dobry budżet dla Polski, która jako jedyna wynegocjowała korzystny dla siebie jego kształt.

Na tyle korzystny, że nawet opozycyjne PiS i PJN dotychczas krytycznie nastawione do dokonań Rządu RP, w PE poparły wynegocjowane przez Rząd rozwiązania.

W głosowaniu wzięło udział 690 europosłów. Za odrzuceniem ustaleń Rady Europejskiej było 506 eurodeputowanych, za było 161, a 23 wstrzymało się od głosu.