Wielkopolskie Stowarzyszenie KOLD w Strasburgu

W dniach 11-13 grudnia 2012 roku na zaproszenie posła Andrzeja Grzyba oraz Polonii Alzackiej miała miejsce wizyta Lokalnej Grupy Działania KOLD z Wielkopolski.

Grupa ta powstała w 2006 roku i nazwę wzięła od pierwszych liter gmin, które ją tworzyły. Obecnie działa na obszarze 7 gmin, z czego 3 to gminy wiejskie, a 4 to gminy miejsko-wiejskie. Na terenie KOLD znajduje się wiele zabytków w tym Kościoły, pałace, dworki. Obszar obejmuje także rezerwaty przyrody w tym Natura 2000. [ZDJĘCIA]

 

Wizyta w Strasburgu miała na celu szerzenie polskiej tradycji świątecznej, jak również tradycji Wielkopolski. Pierwszego dnia pobytu w Strasburgu członkowie Stowarzyszenia KOLD spędzili wieczór z Polonią Alzacką na spotkaniu opłatkowym, na którym śpiewano kolędy oraz spożywano polskie wigilijne potrawy. Czas wspólnie spędzony uświetnił występ ludowego zespołu „Wieruchna”, który wzruszył zebranych tradycyjnym śpiewem kolęd i często zapomnianych już pięknych pastorałek. Na uroczystości obecni byli również poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz konsul Bogdan Bernaczyk-Słoński.

Kolejny dzień obecności w Strasburgu dzięki, zaproszeniu deputowanego Andrzeja Grzyba, był okazją do poznania imponującej architektury oraz funkcjonowania Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia budynku parlamentu. W jednej z sal gdzie odbywają się komisje, mieli również okazję porozmawiania z posłem Andrzejem Grzybem, który opowiadał o Parlamencie Europejskim oraz o działalności posła. Członkowie Stowarzyszenia KOLD byli obecni między innymi na sali plenarnej, gdzie mogli przysłuchiwać się debacie na temat praw człowieka-jednemu z tematów przewodnich ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w 2012 roku.

[ZDJĘCIA]

Opracował: Patryk Wróbel