Wielkopolski Dzień Kobiet w Pałacu „Racot”

Tradycyjnie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyło się spotkanie aktywnych działaczek Polskiego Stronnictwa Ludowego Województwa Wielkopolskiego zorganizowane przez Prezesa ZW PSL Woj. Wlkp., Posła do PE Andrzeja Grzyba oraz Zarząd Powiatowy PSL w powiecie kościańskim na czele z prezesem powiatowym, wiceprezesem Stadniny Koni „Racot” Kazimierzem Dembnym. Spotkaniu towarzyszyli: Poseł na Sejm RP Józef Racki, wicewojewoda Przemysław Pacia, członkowie Prezydium ZW PSL Woj. Wlkp., dyrektor Wlkp. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak, prezes Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Józef Lewandowski.

Wśród zaproszonych pań były m. in. Senator RP Andżelika Możdżanowska, Prezes Stowarzyszenia Krajowe Forum Kobiet Oddział Wielkopolski Mirosława Katarzyna Kaźmierczak, zastępca Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu Dorota Kinal, zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Izabela Mroczek oraz członkinie ZW PSL, prezeski powiatowe oraz gminne PSL, prezeski Forum Młodych Ludowców, radne powiatowe i gminne, kandydatki w wyborach samorządowych i parlamentarnych, asystentki biur poselskich, a także liderki organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo – Dydaktycznym Pałac Racot w Racocie w powiecie kościańskim. W sali balowej powitano panie, zostały złożone życzenia, wzniesiono toast lampką szampana, a całość uświetnił koncert zespołu wokalnego. Ponadto towarzyszący spotkaniu panowie odśpiewali głośne sto lat, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Następnie podczas posiłku prowadzono do godzin popołudniowych towarzyskie rozmowy. Ponadto zaproszone panie miały możliwość zwiedzenia Pałacu, którego budowa rozpoczęła się około 1785 roku, a ukończona została w roku 1790. Właścicielem pałacu był książę Antoni Barnaba Jabłonowski. Po roku 1919, kiedy pałac w Racocie został przejęty przez Skarb Państwa, służył jako rezydencja dla Prezydenta Rzeczypospolitej. Przebywali w nim m. in. prezydent Ignacy Mościcki, książę Józef Poniatowski. Ponadto w Racocie działa Państwowa Stadnina Koni, która powstała 1 listopada 1928 r. i istnieje do dziś. Jej wieloletnia działalność zdobyła rozgłos i uznanie.

Za początki obchodów Dnia Kobiet uważa się obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Święto to przypadało na pierwszy tydzień marca i było związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały przez Socjalistyczną Partię Ameryki. W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet.

19 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.

Oprac. S. Dachowska.

 

GALERIA FOTOGRAFII: