Na pierwszym posiedzeniu Rady Naczelnej w nowej kadencji,

do Prezydium Rady wybrana została Koleżanka Zofia Szalczyk obejmując funkcję Wiceprzewodniczącej- gratulujemy!

RN